เมื่อก่อนเรามักประสบปัญหามีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายนั่นแหละ มันจะใช้ถ่านในขนาดที่ต่างๆกัน เช่น…

อ่านต่อ...